Head Office
Amravati Range
Aurangabad Range
Mumbai Range
Nagpur Range
Nanded Range
Nashik Range
Pune Range
Thane Range
 
 

 
Aapale Sarkar
Aapale Sarkar
Aapale Sarkar
FAQ
State Data Bank
Mumbai Police
Maharashtra Police
Govt. Of Maharashtra
English Version
Anti Corruption Bureau, Maharashtra
              

लाचलुचपत भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टिने महाराष्ट्र सरकारने गृह विभागाच्या अंतर्गत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्थापना केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महाराष्ट्र राज्य हे कार्यक्षेत्र आहे.  भ्रष्टाचाराविरुध्द कारवाई करण्याचा निर्धार आम्ही व्यक्त करतो.

 

abc

       

   Tender
  

 
    
 
 
 
 
Press Release