Head Office
Amravati Range
Aurangabad Range
Mumbai Range
Nagpur Range
Nanded Range
Nashik Range
Pune Range
Thane Range
 
 

 
Aapale Sarkar
Aapale Sarkar
Aapale Sarkar
FAQ
State Data Bank
Mumbai Police
Maharashtra Police
Govt. Of Maharashtra
English Version
Statistics 2003

Statistics 2018

सांख्यिकी२०१८ 

 सापळयांचा तुलनात्मक तक्ता वर्ष २०१७-२०१८

 दैनंदिन गुन्हयाचा रिपोर्ट   

सापळा,अपसंपदा व अन्यभ्रष्टाचार नोंद गुन्हे 

शासन/सक्षम यांच्याकडे मालमत्ता गोठविण्याच्या परवानगीसाठी प्रलंबित असलेले प्रस्ता 

 सापळा प्रकरणात कारवाई केलेल्या व अद्याप पर्यंत निलंबित न केलेल्या आरोपी लोकसेवकांची माहिती 

 सापळा प्रकरणात कारवाई केलेल्या व अद्याप पर्यंत बड़तर्फ न केलेल्या आरोपी लोकसेवकांची माहिती 

जानेवारी २०१८  ते अद्याप पर्यंतचा दोषसिद्ध तपशी                                                                                                                                    back to Home

 
 
 
 
 
Press Release