निविदा

प्रकाशित दिनांक : ०५ - नोव्हेंबर - २०२०
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : १० - नोव्हेंबर - २०२०

संगणक व लॅपटॉप करीत १ वर्ष वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार करण्यासाठी निविदा.

प्रकाशित दिनांक : ०३ - नोव्हेंबर - २०२०
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : ०९ - नोव्हेंबर - २०२०

KONIKA MINOLTA या झेरॉक्स मशिनसाठी खालील सुटया भागांची आवश्यकता आहे