निविदा

प्रकाशित दिनांक : २२ - फेब्रुवारी - २०२१
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : २५ - फेब्रुवारी - २०२१

१०० नग SANDISK कंपनीचे १६ जी. बी. मायक्रो एस. डी. कार्ड.