प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२९ - जून - २०२२

पडघा पोलीस स्टेशन, ठाणे ग्रामीण

२९ - जून - २०२२

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक पथकाने दि . २८/०६/२०२२ रोजी केलेली सापळा कारवाईची प्रेस नोट

२८ - जून - २०२२

डहाणू पोलीस स्टेशन, पालघर

२८ - जून - २०२२

आरोपी लोकसेविका लता एकनाथ निकाळजे, तलाठी तालुका पारनेर याना १०००/- रु ची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले .

२५ - जून - २०२२

गुन्हा रजि. क्र. १८५/२०२२ पोलीस स्टेशन आनंदनगर जि. उस्मानाबाद