परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

पुणे परिक्षेत्र

Anti Corruption Bureau, Central Building Compound . ’C’ Barrack, Pune–411001


दूरध्वनी क्रमांक
०२०२६१२२१३४, ०

फॅक्स क्रमांक
२६१२१४०५
ई-मेल
spacbpune@mahapolice.gov.in

श्री. राजेश बनसोडे

पोलिस अधीक्षक


श्रीमती. विजयमाला महादेव पवार

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. राजेंद्र रंगनाथ साळुंखे

पोलिस उप अधीक्षक


श्री. अशोक गोटीराम शिर्के

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. श्रीहरी भानुदास पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संजीव मनोहर पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. सुजय उदयसिंग घाटगे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री आदिनाथ बुधवंत

पोलिस उप अधीक्षक


श्रीमती. सिमा हंबिरराव अडनाईक

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. सचिन अंकुश राऊत

पोलीस निरीक्षक


श्री. संदिप सुकदेव वऱ्हाडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. विशाल वसंत गिरी

पोलीस निरीक्षक


श्री. उमाकांत नेताजी महाडिक

पोलीस निरीक्षक


श्री. चंद्रकांत दऱ्याप्पा कोळी

पोलीस निरीक्षक


श्री. शरद रा. गोर्डे

पोलीस निरीक्षक


श्री. सतिश कृष्णाजी मोरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. प्रशांत रामचंद्र चौगुले

पोलीस निरीक्षक


श्री. गिरीष रमेश सोनावणे

पोलीस निरीक्षक


श्री. भारत दिलीप साळुंखे

पोलीस निरीक्षक


श्री. गुरुदत्त गो. मोरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. सुनील प्रभाकर क्षीरसागर

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. ज्योती बापू पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. प्रणेता विवेक सांगोलकर

पोलीस निरीक्षक